Fakültemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1'i uyarınca;

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Üniversitemiz birimlerine Ek Madde 1 (Merkezi Yerleştirme Puanı) ile yatay geçiş başvurularının Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi’nde  belirlenen tarihler içerisinde istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili birimlerimize (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) yapılması gerekmektedir.

Yatay Geçiş Başvuru ve Yerleştirme Takvimi için Tıklayınız

Ek-Madde 1 Karar Metni  için Tıklayınız. 

Taban Puanlar için Tıklayınız.

Ek Madde 1 Yatay Geçiş Dilekçe Örneği 

NOT: 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı yatay geçiş kontenjanları için Fakültemize başvuruda bulunacak öğrencilerimizin aşağıda istenen belgeler ile birlikte 15.08.2017 tarihine kadar Fakültemiz öğrenci işleri  servisine başvurmaları gerekmektedir. Sonuçlar 29.08.2017 tarihinde açıklanacaktır.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
1. Dilekçe
2. Transkript
3. Öğrenci Belgesi
4. Disiplin cezası almadığını gösteren belge
5. ÖSYM sonuç belgesi
6. Nüfus cüzdan fotokopisi
7. 8 yarıyıllık ders planı ve ayrıntılı ders içerikleri (Birim Onaylı)
8. Daha önce (Ek-1 Madde) ile Yatay Geçiş yapmadığına dair belge (Onaylı)

Bu içerik 12.07.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1222 kez okundu.