Akademik Kadro


ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Elif HACISALİHOĞLU

Görev : ÇALIŞMA EKONOMİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (286) 235 71 51 » Dahili : 1129
TÜ E-Posta : elifhacisalihoglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Elvin DİNLER

Görev : YÖNETIM VE ÇALIŞMA PSIKOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1350
TÜ E-Posta : elvindinler@trakya.edu.tr

EKONOMETRİ

Arş. Gör. Dr. Emrah ALTUN

Görev : İSTATİSTİK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emrahaltun@trakya.edu.tr

İKTİSAT

Doç. Dr. Erhan ATAY

Görev : İKTISAT TARIHI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İKTISAT POLITIKASI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : erhanatay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Esma TUNALI ARDA

Görev : İKTISAT TEORISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : esmatunali@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Zümrüt BOYACIOĞLU

Görev : İKTISADI GELIŞME VE ULUSLARARASI İKTISAT ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1214
TÜ E-Posta : ezboyacioglu@trakya.edu.tr

İŞLETME

Doç. Dr. Engin DEMİREL

Görev : TICARET HUKUKU ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MUHASEBE VE FINANSMAN ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1232
TÜ E-Posta : edemirel@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Emel YILDIZ

Görev : KOOPERATIFÇILIK ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
KOOPERATIFÇILIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1223
TÜ E-Posta : emelyildiz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emine Serap KURT

Görev : MUHASEBE VE FINANSMAN ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1249
TÜ E-Posta : serapkurt@trakya.edu.tr

KAMU YÖNETIMI

Gösterilecek kayıt yok !!

MALİYE

Gösterilecek kayıt yok !!

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Arş. Gör. Emirhan KAYA

Görev : ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emirhankaya@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emre AYKOÇ

Görev : DEVLETLER HUKUKU ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1311
TÜ E-Posta : emreaykoc@trakya.edu.tr