2017-2018 YAZ OKULU KAYITLARININ NASIL YAPILACAĞI HAKKINDA DUYURU(YAZ OKULU UYGULAMA ESASLARI)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU

UYGULAMA ESASLARI

 

1 - Yaz Okulunda açılacağı ilan edilen derslerin haftalık ders programları 11/06/2018 tarihinde okullarınca ilan edilecektir.

 2 –Diğer üniversitelerin öğrencisi olup, Üniversitemiz yaz okulundan ders almak

     isteyenlerin öncelikle 11 Haziran 2018 – 13 Haziran 2018 tarihlerinde (son gün saat 17:30’a kadar) http://adayogrenci.trakya.edu.tr adresi üzerinden “Trakya Üniversitesi Başvuru Sistemi”ne istenilen bilgilerin girişlerini yaparak, öğrenci işleri otomasyon sistemimize kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt olan öğrencilein e-posta adreslerine yaz okulu ders kayıtlarında kullanılmak üzere “Kullanıcı adı” ve “Şifre” bilgileri gönderilecektir.      (BELİRTİLEN TARİHLERDE SİSTEMİMİZE KAYIT OLMAYAN DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, YAZ OKULU KAYIT HAFTASINDA DERS SEÇİMİ YAPAMAYACAKLARDIR.)

     Ayrıca, diğer Üniversite Öğrencilerinin yeni tarihli öğrenci belgesi, Türkiye burslusu olan öğrencilerin de burslu olduklarını gösteren belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 3 –Yaz Okulu Kayıtları  18/06/2018 – 21/06/2018 tarihleri arasında http://obs.trakya.edu.tr adresi üzerinden 08:30 ile 17:30 saatleri arasında yapılacaktır.

 4 – Üniversitemiz öğrencileri;   toplam  10 krediyi    aşmayacak    şekilde    ders  alabilirler.    Ancak    tek   bir   ders   olması   kaydıyla    kredi   değeri  10’un  üzerinde   olan   dersi  de yaz    okulunda   alabilirler.  Öğrencilerimiz,  içinde bulunulan   eğitim-öğretim   yılının   ders  kaydı  yaptırmadığı  yarıyılına ait  dersler  için   yaz   okullarına   ders  kaydı yaptıramaz.

 5-Öğrenciler, 18/06/2018 – 21/06/2018 tarihleri arasında https://obs.trakya.edu.tr/  adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile giriş yaparak, kayıtlanma menüsü/kayıt yenileme ekranından yaz okulunda almak istediği derslerin seçimini yapacaklardır.

-         Her bir seçilen dersin  karşısında o ders için yatırılması gereken ücret bilgisi ile ücretin yatırılacağı Türk Ekonomi Bankası (TEB) hesap (IBAN) numarası bulunacak ve ücretler ilgili hesaplara yatırılacaktır.

 

-         Öğrenciler, ders seçimini yapmış oldukları gün saat 17:30’a kadar seçmiş oldukları derslerin ücretini Türk Ekonomi Bankası (TEB)  nezdindeki ilgili hesaplara yatıracaklardır. AKSİ TAKDİRDE DERS SEÇİMLERİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.  

(ÜCRETLERİN YATIRILMASI İŞLEMİNİN İLGİLİ BANKA ŞUBELERİNDEN YAPILMASI VE DEKONT ALINMASI GEREKMEKTEDİR.)

 -         Yabancı uyruklu öğrencilerin  Türkiye  burslusu olanlarından ücret alınmaz.

6- Yaz okulunda açılması planlanan ve kontenjan sınırlaması bulunan dersler için her gün mesai bitiminden sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesi üzerinden açıklama yayınlanacaktır.

7- Ders seçimi yapan ve ücretini yatıran öğrencilerin kayıtları, birimleri tarafından ilgili tarihlerde onaylanacaktır. Birimleri tarafından onay verilmiş olan öğrencilerin kayıt formlarının bir çıktısı alınıp, onaylanarak 21 Haziran 2018 tarihi mesai bitiminde öğrenci işleri bürolarına teslim edilecektir.

8- Yaz okulu kayıtları sonunda açılan derslerin listesi 22 Haziran 2018 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde ilan edilecektir.

9- Yaz okulunda ders açan birimlerimiz, 22 Haziran 2018 tarihinde yaz okulu derslerine kayıt olan Üniversitemiz öğrencilerinin listesini, ilgili (öğrencilerin kayıtlı oldukları/kendi okullarına) birimlere göndereceklerdir.

10- Yaz okulu derslerine kayıt yaptıran öğrenciler, 25 Haziran 2018 tarihinde yatırmış oldukları ücretlere ilişkin banka dekontunu kayıtlı olduğu (kendi) okulunun öğrenci işleri bürosuna teslim ederek, kayıt formlarını imzalayacaklardır.

11 – AÇILAMAYAN      DERSLERDEN,     AÇILAN     DERSLERE    GEÇİŞ İMKANI  25/06/2018   ile   26/06//2018  tarihlerinde VERİLECEKTİR. (Bu durumlarda  da   toplam   10  kredi   aşılamaz.   Ancak   tek  bir  ders  olması  kaydıyla kredi değeri 10’un üzerinde olabilir.)

 12 – Aynı okulda, açılamayan derslerden açılan derslere geçiş esnasında yatırılan ücret eksik ise tamamlatıldıktan sonra süresi içinde yeni derse kayıt olunur, fazla ise belirlenecek sürede ve şekilde iade olunur.

 13 – Açılamayan derslerin yerine farklı okullarda açılan derslere geçiş için ücretlerin o dersler için ilgili okul hesabına yeniden yatırılması ve süresinde yeni derslere kayıt olunması gerekmektedir. Açılamayan derslerin ücretleri belirlenecek sürede ve şekilde iade olunacaktır.

 14- Açılamayan derslere ait ücretin iade işlemi için 29/06/2018 tarihine kadar dilekçe, ders kayıt formu ve yatırılan ücretlerin dekontu ile birlikte ilgili okula müracaat edilecektir. Dilekçe vermeyen öğrencinin Yaz Okulu Ders Ücreti iadesi yapılmayacaktır.

 15- Açılamayan derslerin geri ödemesi 09/07/2018 tarihinden itibaren başlayacaktır. Dersin açılamamış olması nedeni haricinde, dersin çakışması, kayıttan vazgeçilmesi… vs. gibi nedenlerden iade işlemi yapılmayacaktır.

 16- Yaz Okulu dersleri 25/06/2018 – 10/08/2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

 17- Yaz Okulu kapsamındaki öğrencilerin, Üniversitemiz dışında bir başka yaz okulundan ders alma isteği ve durumu halinde; Yaz Okulu Yönetmeliği’nin 14 üncü ve Yaz Okulu Yönergesi’ nin 10 uncu maddeleri hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

Bu içerik 08.06.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 2615 kez okundu.