2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN FAKÜLTEMİZDE BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN UYGULANACAĞI HK.

Fakültemizde öğrenci başarı notunun hesaplanmasında uygulanmakta olan "Mutlak Değerlendirme Sistemi" yerine Üniversitemiz Senatosunun 31/05/2019 tarihli ve 09 sayılı toplantısında alınan 18 numaralı kararı ile kabul edilen "Trakya Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yöntemi Uygulama Esasları Yönergesi" uyarınca Fakültemiz Bölümlerinde başarı notunun hesaplanmasında "Bağıl Değerlendirme Sistemi"nin uygulanması teklifimiz Üniversitemiz Senatosunun 27 Haziran 2019 tarihli toplantısında uygun görülmüştür.

Fakültemizde
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibarenbaşarı notunun hesaplanmasında "Bağıl Değerlendirme Sistemi" uygulanacaktır.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

Bu içerik 28.06.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 5077 kez okundu.