2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ HK.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Üniversitemiz bünyesinde bulunan Önlisans ve Lisans düzeyindeki programlara "Kurumlar Arası Yatay Geçiş" başvuruları alınacaktır.

NOT
1. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az %70 veya eşdeğeri olması gerekmektedir.

2. Öğrencinin; disiplin cezası almamış olmaması ,

3. Başarısız dersi bulunmaması ,

4. Değerlendirmeye Esas Puan= (Adayın yerleştiği programdaki Merkezi Yerleştirme Puanı x 0,80) + (Adayın Genel Ortalaması x 0,20) ,

5. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüştürme tablolarının kullanılması,

6. Puanların eşit olması durumunda Genel Not Ortalaması yüksek olanın önceliği vardır.

7.
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı yatay geçiş kontenjanları için Fakültemize başvuruda bulunacak öğrencilerimizin aşağıda "Yatay Geçiş Takvimi" içerisinde yer alan tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte 30.07.2020 tarihine kadar Fakültemiz öğrenci işleri servisine şahsen ya da posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sonuçları 14.08.2020 tarihine kadar değerlendirilecek olup, sonuçlar fakültemiz internet sayfasından 21.08.2020 tarihinde ilan edilecektir.

Önemli : Posta ile yapılan başvurularda aşağıda istenen belgelerde eksiklik olması durumunda, adayların başvurusu eksik belge nedeniyle değerlendirmeye alınmayacaktır.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
1. Dilekçe (Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi)
2. Transkript
3. Öğrenci Belgesi
4. Disiplin cezası almadığını gösteren belge
5. ÖSYM sonuç belgesi
6. Nüfus cüzdan fotokopisi
7. 8 yarıyıllık ders planı ve ayrıntılı ders içerikleri (Birim Onaylı)
8. İkinci öğretim bölümünde okuyup, örgün öğretim bölümü için başvuracak öğrenciler için % 10'a girdiğini gösteren başarı belgesi
9. Başvuruda bulunan adayın daha önce yatay geçiş yapmadığını gösterir belge

Yatay Geçiş Kontenjanları için Tıklayınız

Yatay Geçiş Takvimi için Tıklayınız


Bu içerik 08.07.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1118 kez okundu.