2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1) İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ HK.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1'i uyarınca;

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Üniversitemiz birimlerine Ek Madde 1 (Merkezi Yerleştirme Puanı) ile yatay geçiş başvurularının, Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi’nde  belirtilen tarihler içerisinde istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte fakültemiz öğrenci işlerine şahsen ya da posta ile başvuru yapılması gerekmektedir.

NOT: 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı yatay geçiş kontenjanları için Fakültemize başvuruda bulunacak öğrencilerimizin aşağıda istenen belgeler ile birlikte 15.08.2020 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvurular 28.08.2020 tarihine kadar değerlendirilecek olup, sonuçlar 04.09.2020 tarihinde internet sayfamızdan açıklanacaktır.

Önemli : Posta ile yapılan başvurularda aşağıda istenen belgelerde eksiklik olması durumunda, adayların başvurusu eksik belge nedeniyle değerlendirmeye alınmayacaktır.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
1. Dilekçe (Ek Madde 1 Yatay Geçiş Dilekçe Örneği )
2. Transkript
3. Öğrenci Belgesi
4. Disiplin cezası almadığını gösteren belge
5. ÖSYM sonuç belgesi
6. Nüfus cüzdan fotokopisi
7. 8 yarıyıllık ders planı ve ayrıntılı ders içerikleri (Birim Onaylı)
8. Daha önce (Ek-1 Madde) ile Yatay Geçiş yapmadığına dair belge (Onaylı)
9. Öğrencinin Yatay Geçiş yapmasında herhangi bir sakınca yoktur yazısı (Okulundan)

Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi için Tıklayınız

Ek-Madde 1 Karar Metni  için Tıklayınız. 

Taban Puanlar için Tıklayınız.

Yatay Geçiş İle İlgili Senato Kararı ve Kontenjanları için Tıklayınız.
 
Bu içerik 26.06.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1742 kez okundu.