2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİ HAKKINDA

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için 2547 Sayılı Kanunun 46. maddesi ile 3843 Sayılı Kanunun 7. maddesine gereğince, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen ve 11 Temmuz 2020 tarihli, 31182 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “2020-2021  Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın (Karar Sayısı 27551)

-1’inci maddesinin 3’üncü fıkrası gereği; 2020-2021 eğitim öğretim yılında yeni kayıt yaptıracak ve program süresi içinde öğrenimine devam eden birinci öğretim öğrencilerinden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları Devletçe karşılanacaktır.

-1’nci maddesinin 1’inci fıkrası gereği; yeni kayıt yaptıracak ve öğrenimlerine devam eden ikinci öğretim öğrencileri ile uzaktan öğretim öğrencileri,

-3’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereği; yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları (kendi imkanı ile) kapsamında yeni kayıt yaptıracak (27551 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde belirtilen miktarın 3 katı olarak belirlenmiştir.) ve program süresi içerisinde öğrenimine devam eden (2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesi girişliler için anılan cetvellerdeki miktar kadar, 2018-2019 ile 2019-2020 eğitim öğretim yılı girişliler için anılan cetvellerdeki miktarın 3 katı olarak belirlenmiştir.) uluslararası öğrenciler,

-10’uncu maddenin 1’inci fıkrası gereği; program süresi sonunda mezun olamayan birinci öğretim öğrencileri, 2’nci fıkrası gereği; program süresi ve ilave bir yıl sonunda mezun olamayan çift ana dal programı öğrencileri, 3’üncü fıkrası gereği; birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci üniversite olarak Üniversitemize kayıt yaptıracak birinci öğretim öğrencilerinin,
 
 Üniversitemize 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında ödeyecekleri katkı paylarının ve öğrenim ücretlerinin aşağıdaki (Ek-1) şekliyle tahsil edilmesine,

 Adaylar Ülkemizdeki tüm ING Bankası şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.

(Ek-1) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri İçin Tıklayınız.

Bu içerik 27.08.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 5200 kez okundu.