2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE 1) İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARIYükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1'i uyarınca;

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Üniversitemiz birimlerine Ek Madde 1 (Merkezi Yerleştirme Puanı) ile yatay geçiş başvurularının Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi’nde  belirlenen tarihler içerisinde istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte Fakültemize yapılması gerekmektedir.

Başvurular şahsen, kargo, posta veya elektronik olarak ogr07@trakya.edu.tr adresişne yapılabilir.

ÖSYM Kılavuzunda Yer Alan Programlara Ait Öğrenci Kontenjanının % 30'unu Geçmeyecek Kadar Kontenjan Bulunmaktadır.

Yatay Geçiş Başvuru ve Yerleştirme Takvimi için 
Tıklayınız

Ek-Madde 1 Karar Metni ve Başvuru Şartları için Tıklayınız

Taban Puanları için Tıklayınız

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı yatay geçiş kontenjanları için Fakültemize başvuruda bulunacak öğrencilerimizin aşağıda istenen belgeler ile birlikte 15.08.2021 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvurular 19.08.2021 tarihine kadar değerlendirilecek olup, sonuçlar 20.08.2021 tarihinde internet sayfamızdan açıklanacaktır.


YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

1. Dilekçe (Ek Madde 1 Yatay Geçiş Dilekçe Örneği )
2. Transkript (Aslı)
3. Öğrenci Belgesi (Aslı)
4. Disiplin cezası almadığını gösteren belge (Aslı)
5. ÖSYS sonuç belgesi (Aslı) 
6. Nüfus cüzdan fotokopisi 
7. 8 yarıyıllık ders planı ve ayrıntılı ders içerikleri (Birim Onaylı)
8. Daha önce (Ek-1 Madde) ile Yatay Geçiş yapmadığına dair belge (Onaylı)
9. Öğrencinin Yatay Geçiş yapmasında herhangi bir sakınca yoktur yazısı (Okulundan)


  • Başvurular Şahsen, Kargo veya Posta ile Yapılabilir.  (Posta ve Kargo Yolu İle Yapılan Başvurulardan Kaynaklanan Gecikmelerden Dolayı Sorumluluk Kabul Edilmemektedir, İstenen Belgelerde Eksiklik Olması Durumunda, Adayların Başvurusu Eksik Belge Nedeniyle Değerlendirmeye Alınmayacaktır. )
  • Yeni Koronavirüs (Covid-19)) salgını nedeniyle yatay geçiş başvuruları elektronik ortamda da alınabilecektir. Elektronik ortamda başvuru yapacak öğrencilerin istenen belgeleri taratarak ogr07@trakya.edu.tr  adresine iletmeleri gerekmektedir.
Bu içerik 13.07.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 455 kez okundu.