31 ARALIK 2022 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

31 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edilen Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı ile İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında istihdam edilmek üzere “Araştırma Görevlisi” kadrosuna müracaat eden adayların ön değerlendirmeleri yapılmış ve adaylar puanlarına göre aşağıda sıralanmıştır. 

NOT: Bu duyuru ilgili Yönetmelik uyarınca resmi tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca sınava davet yazısı gönderilmeyecektir.


BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
Bu içerik 20.01.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 528 kez okundu.