AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ (7 YIL,14 YARIYIL) SONUNDA EK ÖĞRENİM SÜRESİ VERİLEN ÖĞRENCİLER HAKKINDA DUYURU

     2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı sonu itibariyle, 2547 sayılı Kanun’un 44 üncü maddesi ile 6569 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 67. Madde uyarınca,    7 (yedi) yarıyıllık azami öğrenim süresini tamamlayıp ek sınavlar için başvuruda bulunup sınav hakkını kullanan öğrencilerimiz ile ek sınav hakkını kullanmayan (toplamda hiç almadığı veya alıpta kaldığı 5 beş dersi olan)Fakültemiz öğrencilerine Üniversitemiz Senatosunun 31 Ağustos 2021 tarih ve 13 sayılı toplantısının 29 nolu kararının “ B- Azami öğrenim süresi sonunda yapılacak işlemlere ilişkin esaslar”ın 4. ve 5. Maddeleri uyarınca, 2021-2022 eğitim öğretim güz yarıyılından başlamak üzere aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerimize Fakültemiz Yönetim Kurulu'nun 15 Ekim 2021 tarihli ve 30 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca ek öğrenim süreleri verilmiş olup, aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda öğrencilerimizin ders kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İşbu duyuru tebliğ niteliğinde olup,ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

NOT: Ders kaydı yaptırmak isteyen öğrencilerimizin 25 Ekim 2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen mazeretli ders kayıt dilekçesi ve ekindeki boş ders kayıt formunu eksiksiz olarak  doldurup imzalayarak öğrenim ücretini de ödeyerek dekont ve dilekçeyi elden öğrenci işleri servisine teslim etmeleri veya ogr07@trakya.edu.tr e-posta adresine e-mail olarak göndermeleri gerekmektedir. 
-Mazeretli ders kayıt dilekçesi için tıklayınız.
-Ek öğrenim süresi ve sınırsız sınav hakkı verilen öğrenci listeleri  için tıklayınız.

Bu içerik 18.10.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 847 kez okundu.