AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN (7 YIL) ÖĞRENCİLERİN EK SINAVLARI HAKINDA DUYURU

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı sonu itibari ile 2547 sayılı Kanun’un 44.ncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini (7 yıl) tamamlayan Fakültemiz öğrencilerinin ek sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde (sınav programı ilan edilecektir) yapılacaktır.

1.EK SINAV TARİHLERİ : 10-14 Ekim 2022

2.EK SINAV TARİHLERİ : 24-28 Ekim 2022

SINAV BAŞVURU TARİHLERİ : 23-28 Eylül 2022

BAŞVURU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibariyle 7 yıllık azami öğrenim süresini tamamlayan aşağıda isimleri belirtilen fakültemiz öğrencilerinden ek sınav hakkını kullanmak isteyenlerin 29 Eylül 2022 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar dekanlığımız öğrenci işleri servisine elden veya e-posta yolu ile asimtezel@trakya.edu.tr adresine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuru yapmayan öğrenciler ek sınav hakkından feragat etmiş sayılacak olup, yönetmelikte belirtilen hususlar dahilinde haklarında işlem yapılacaktır.
NOT1:Başvuruda bulunacak öğrencilerin dilekçelerini eksiksiz doldurup imzalamaları ile alıpta kaldığı veya ilk defa alacağı (hiç alamadığı) dersleri dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir.
NOT2:Yükseköğretim Kurulunun E-75850160-104.01.01.01.62179 sayılı yazısı uyarınca “azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin hiç almadıkları derslere ilişkin olarak ek sınav hakkından yararlanabilecekleri” hususu uyarınca başvurmaları halinde daha önce alamadıkları dersler içinde ek sınav hakkından yararlanabileeklerdir.

NOT3:İş bu duyuru tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

-Ek sınav başvurusu yapabilecek öğrenci listesi için tıklayınız.

-Dilekçe örneği için tıklayınız.

Bu içerik 22.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 229 kez okundu.