AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURMASI (7 YIL) NEDENİYLE KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLER HAKKINDA

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde, Fakültemiz Bölümlerine kayıt yaptırıp 14 yarıyıllık azami öğretim süresini tamamladıkları halde mezun olamayan ve açılan ek sınavlara girebilmek için başvuruda bulunmayan öğrenciler ile ek sınav hakkı elde edemedikleri (hiç almadıkları) ders sayısı 6 veya daha fazla olduğu için gireceği tüm ek sınavları başarsalar bile ek süre hakkı elde edemeyecekleri anlaşılan öğrencilerin Trakya Üniversitesi Senatosunun 31 Ağustos 2021 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan 29 nolu kararı ile 2547 sayılı kanunun 44. maddesi ve "Trakya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Azami Öğretim Sürelerine İlişkin Esaslar"ın "B-Azami Öğretim Süresi Sonunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Esaslar"ın 3. maddesi uyarınca kayıtları silinmiştir.

İş bu duyuru tebligat niteliğindedir.

Kaydı silinen öğrencilerin listesine ulaşmak için tıklayınız.
Bu içerik 11.10.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 450 kez okundu.