EK SINAVLAR (2.SINAV) SINAV PROGRAM DUYURUSU

2547 Sayılı kanunun 44.maddesinin ( c ) fıkrası gereğince,  öğrencilerimizden 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonu itibariyle azami öğrenim süresini tamamlayan ve dilekçe ile süresinde fakültemize başvuran ekte listede isimleri bulunan öğrencilerimize (2014 Yılı ve öncesi girişliler) için  2 ek sınav hakkı verilmiş olup, sınavlar Microsoft Teams üzerinden (online) uzaktan erişim şeklinde  aşağıda belirtilen sınav programları dahilinde belirtilen gün ve saatte ilgili öğretim elemanı tarafından yapılacaktır.

         İlgili öğrencilerimize ilanen duyurulur.

 NOT:Mevcut duyuru ilanen tebliğ niteliğinde olup ayrıca duyuru yapılmayacaktır. 

EK 1:Sınav hakkı verilen öğrenci listesi için tıklayınız.
EK 2:Sınav programları(Ek sınav-2) için tıklayınız.

Not:Ek sınav-1 sonucunda başarısız olan(60 geçer not alamayan) öğrenciler  Ek sınav-2 hakkını kullanacaklardır.

2. Ek Sınav Tarihleri

11-15 Ekim 2021

ÖNEMLİ NOT:- Sınavlarda en az 60 (altmış) notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmaksızın başarılı sayılacaklardır.1.ci ek sınav hakkını kullanıp geçer not alamayan(altmış 60) öğrencilerimizin 2.ci ek sınavları ilan edilen sınav programına göre yapılacak olup,öğrencilerimize önemle duyurulur.

Bu içerik 04.10.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 1700 kez okundu.