İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU


26.12.2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sitesinde yayınlanarak ilan edilen Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında istihdam edilmek üzere  “Araştırma Görevlisi” kadrosuna müracaat eden adayların “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 10. Maddesi uyarınca ALES Puanlarının % 60’ı ve Yabancı Dil Puanlarının % 40 ‘ı dikkate alınarak ön değerlendirmeleri yapılmış ve adaylar puanlarına göre aşağıda sıralanmıştır. Aday sayısının ilan edilen kadro sayısının on katından fazla olması nedeniyle sıralamada ilk on içerisinde yer alan adaylar sınava alınacaktır. Duyuruda ilgili yönetmelikte verilen, ayrıca ilanda da belirtilen Genel ve Özel başvuru koşullarını sağlamayan adaylar ile ilgili açıklamalar ve sınav tarih ve saatleri de yer almaktadır. Bu duyuru ilgili yönetmelik uyarınca resmi tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca sınava davet yazısı gönderilmeyecektir.  
 

Giriş Sınavı Tarihi     : 15/01/2018              

Giriş Sınavı Saati       : 13.00           

Sınav Yeri                  : İktisadi ve İdari Bilimler Bilimleri Fakültesi 10 No’lu Derslik 

Ön Değerlendirme Sonucu İçin Tıklayınız
Bu içerik 11.01.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 440 kez okundu.