FAKÜLTE AKREDİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ayhan UÇAK

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : ayhanucak@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif HACISALİHOĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (286) 235 71 51 » Dahili : 1129
TÜ E-Posta : elifhacisalihoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Seda KARAGÖZ ZEREN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1216
TÜ E-Posta : sedakaragoz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÇETİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : onurcetin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Okur DİNÇSOY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : meltemokurdincsoy@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esma TUNALI ARDA

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : esmatunali@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Hakan AGUN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : bhakanagun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇAVDAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1132
TÜ E-Posta : fatihcavdar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hasan BURAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1339
TÜ E-Posta : hasanburan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ZENGİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : gokhanzengin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KOLDERE AKIN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1122
TÜ E-Posta : yaseminkoldere@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Havva GÜLTEKİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : havvagultekin@trakya.edu.tr