Fakülte İdari Personel

Fakülte Sekr. İbrahim YILMAZ

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1114
TÜ E-Posta : ibrahimyilmaz@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Ceyda DURSUN

Görev : Dekan Sekreteri - Kurullar
Telefon : 0 (284) 235 18 57
TÜ E-Posta : ceydadursun@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Serkan ÖÇAL

Görev : Özlük İşleri - Yazı İşleri - Eğitim Öğretim İşleri - Web Sayfası
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1103
TÜ E-Posta : serkanocal@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Muharrem ASLAN

Görev : Evrak Kayıt
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1116
TÜ E-Posta : muharremaslan@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Serkan MEYDAN

Görev : Bölüm Sekreteri (İşletme - İktisat - ÇEKO)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : serkanm@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Öznur PEKCAN

Görev : Bölüm Sekreteri (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - Uluslararası İlişkiler - Maliye - Ekonometri)
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : oznure@trakya.edu.tr

Tekny.Yard. Arkan POTURLU

Görev : Öğrenci İşleri (Kamu Yönetimi - Kamu Yönetimi İ.Ö.)
Telefon : 0 (284) 235 19 57 » Dahili : 1102
TÜ E-Posta : arkanpoturlu@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Tuğrul ÖZ

Görev : Öğrenci İşleri
Telefon : 0 (284) 235 19 57 » Dahili : 1143
TÜ E-Posta : tugruloz@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Damla FERMANCI

Görev : STAJ Sorumlusu - 7+1 İşletmede Mesleki Eğitim Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1104
TÜ E-Posta : damlafermanci@trakya.edu.tr

Teknisyen Sami KATRANCI

Görev : Satın Alma
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1115
TÜ E-Posta : samikatranci@trakya.edu.tr

Müh. Emin ERDEM

Görev : Elektrik Teknisyeni
TÜ E-Posta : eminerdem@trakya.edu.tr

Santral Memuru Hüseyin KIRIK

Görev : Hizmetli - Fotokopi -Santral
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1100
TÜ E-Posta : huseyinkirik@trakya.edu.tr

Hizmetli İbrahim Halil DOĞAN

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1156
TÜ E-Posta : ihalildogan@trakya.edu.tr

Attila YILMAZ

Görev : Hizmetli
TÜ E-Posta : attilayilmaz@trakya.edu.tr

Hizmetli Seyyare KAMA

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1301
TÜ E-Posta : seyyarekama@trakya.edu.tr

Hizmetli Fahrettin ERDUR

Görev : Hizmetli
TÜ E-Posta : fahrettinerdur@trakya.edu.tr

Kdr. İşç. Erhun DALBOY

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1400
TÜ E-Posta : erhundalboy@trakya.edu.tr

Kdr. İşç. İlksen Aysen GÜLŞEN

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1108
TÜ E-Posta : iaysengulsen@trakya.edu.tr