FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER

Görev : Dekan
Görev Süresi : 17.08.2023 - 16.08.2026
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ayhangencler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika.

Prof. Dr. Kıymet TUNCA ÇALIYURT

Görev : İşletme Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 05.05.2020 - 05.05.2023
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : kiymetcaliyurt@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : muhasebe, denetim, kurumsal yönetim, bağımsız denetim, iç denetim, vergi hukuku, ticaret hukuku, kurumsal sosyal sorumluluk, suistimal inceleme

Prof. Dr. İsmail Sadi UZUNOĞLU

Görev : İktisat Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 31.01.2020 - 31.01.2023
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1221
TÜ E-Posta : isadiuzunoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İktisat, Finans, Para - Banka

Prof. Dr. Berkan DEMİRAL

Görev : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 01.07.2018 - 01.07.2021
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1332
TÜ E-Posta : berkandemiral@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları

Prof. Dr. Sibel TURAN

Görev : Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 09.03.2021 - 09.03.2024
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sturan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER

Görev : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 03.02.2020 - 03.02.2023
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ayhangencler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika.

Prof. Dr. Adil OĞUZHAN

Görev : Ekonometri Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 07.09.2018 - 07.09.2021
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : adiloguzhan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İstatistik, Ekonometri, Yöneylem

Prof. Dr. Özlem ÖZKIVRAK

Görev : Maliye Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 25.07.2019 - 25.07.2022
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1323
TÜ E-Posta : ozlemozkivrak@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Maliye Teorisi

Prof. Dr. Agâh Sinan ÜNSAR

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 17.06.2021 - 17.06.2024
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1226
TÜ E-Posta : sinanunsar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, ORGANİZASYONEL DAVRANIŞ.

Prof. Dr. Fahri TÜRK

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 28.09.2021 - 28.09.2024
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1305
TÜ E-Posta : fahriturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Orta Asya, Türkiye-Orta Asya Ülkeleri İlişkileri, Türk Dış Politikası, Türk Kültür Dış Politikası, Türk-Alman İlişkileri

Prof. Dr. Cemile ARIKOĞLU ÜNDÜCÜ

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 03.03.2023 - 03.03.2026
TÜ E-Posta : cemileunducu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : siyasal partiler, kadın, siyasal rejimler, terörizm, Avrupalılaşma, asker-sivil iliş.

Doç. Dr. Meltem Okur DİNÇSOY

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 03.03.2023 - 03.03.2026
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : meltemokurdincsoy@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Makro İktisat, Büyüme ve Gelişme İktisadı, Karşılaştırmalı Ekonomiler

Doç. Dr. Umut AKDUĞAN

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 21.09.2023 - 21.09.2026
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1505
TÜ E-Posta : umutakdugan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇAVDAR

Görev : Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi
Görev Süresi : 13.11.2021 - 13.11.2024
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1132
TÜ E-Posta : fatihcavdar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mali Hukuk, Uluslararası Vergilendirme, Vergi Denetimi