FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER

Görev : Dekan
Görev Süresi : 17.08.2023 - 16.08.2026
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ayhangencler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika.

Prof. Dr. Adil OĞUZHAN

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 14.02.2019 - 14.02.2022
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : adiloguzhan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İstatistik, Ekonometri, Yöneylem

Prof. Dr. M. Engin SANAL

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 10.06.2020 - 10.06.2023
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : enginsanal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sosyal Politika

Doç. Dr. Nural YILDIZ

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 10.06.2020 - 10.06.2023
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : ynural@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Makro iktisat, Tarım Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi

Doç. Dr. Umut AKDUĞAN

Görev : Doçent Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1505
TÜ E-Posta : umutakdugan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÖZKAN

Görev : Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi
Görev Süresi : 06.03.2023 - 06.03.2026
TÜ E-Posta : leventozkan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İktisat Politikası, Para Politikası, Parasal Aktarım Kanalları