Komisyon ve Kurullar

FAKÜLTE EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Caner EKİZCELEROĞLU

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Başkanı
Göreve Başlama : 29.12.2016
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : canerekizceleroglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İktisat, Emtia Piyasaları, Uluslararası Ticaret, Bilgi ekonomisi

Prof. Dr. Agâh Sinan ÜNSAR

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
Göreve Başlama : 29.02.2012
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1226
TÜ E-Posta : sinanunsar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, ORGANİZASYONEL DAVRANIŞ.

Dr. Öğr. Üyesi Aytül ÇOLAK

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : aytulcolak@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : sosyal politika

Dr. Öğr. Üyesi Aykut TAVŞANCI

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
Göreve Başlama : 29.02.2012
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1324
TÜ E-Posta : aykuttavsanci@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Vergi Hukuku, Türk Vergi sistemi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Sabri ÇELİKYAY

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
Göreve Başlama : 06.03.2012
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1329
TÜ E-Posta : hcelikyay@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : ANAYASA HUKUKU, İNSAN HAKLARI HUKUKU

Doç. Dr. Meltem Okur DİNÇSOY

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
Göreve Başlama : 29.02.2012
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : meltemokurdincsoy@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Makro İktisat, Büyüme ve Gelişme İktisadı, Karşılaştırmalı Ekonomiler

Dr. Öğr. Üyesi Emre AYKOÇ

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
Göreve Başlama : 18.09.2014
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1311
TÜ E-Posta : emreaykoc@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Kenan TERZİOĞLU

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : kenanterzioglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Ekonometri, İstatistik, Aktüerya Bilimleri, Risk Yönetimi ve Finans

Bilg.İşl. Serkan ÖÇAL

Görev : Sekreterlik
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1103
TÜ E-Posta : serkanocal@trakya.edu.tr

FAKÜLTE SINAV KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Caner EKİZCELEROĞLU

Görev : Komisyon Başkanı
Görev Süresi : 31.05.2019 - 31.05.2022
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : canerekizceleroglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İktisat, Emtia Piyasaları, Uluslararası Ticaret, Bilgi ekonomisi

Doç. Dr. Murat ÇİFTÇİ

Görev : Komisyon Üyesi
Görev Süresi : 22.03.2022 - 22.03.2025
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1127
TÜ E-Posta : muratciftci@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sosyal Politika, Demografi, Çalışma Ekonomisi, Sosyal Güvenlik, Sosyal ve Sağlık Hizmetler, Şehir ve Bölge Planlama

Doç. Dr. Selin KÜÇÜKKANCABAŞ

Görev : Komisyon Üyesi
Görev Süresi : 22.03.2022 - 22.03.2025
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1235
TÜ E-Posta : selink@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : pazarlama

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KOLDERE AKIN

Görev : Komisyon Üyesi
Görev Süresi : 22.03.2022 - 22.03.2025
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1122
TÜ E-Posta : yaseminkoldere@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esma TUNALI ARDA

Görev : Komisyon Üyesi
Görev Süresi : 22.03.2022 - 22.03.2025
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : esmatunali@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Finans

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇAVDAR

Görev : Komisyon Üyesi
Görev Süresi : 22.03.2022 - 22.03.2025
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1132
TÜ E-Posta : fatihcavdar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mali Hukuk, Uluslararası Vergilendirme, Vergi Denetimi

Dr. Öğr. Üyesi Rengül EKİZCELEROĞLU

Görev : Komisyon Üyesi
Görev Süresi : 22.03.2022 - 22.03.2025
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1341
TÜ E-Posta : rengulekizceleroglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emre AYKOÇ

Görev : Komisyon Üyesi
Görev Süresi : 22.03.2022 - 22.03.2025
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1311
TÜ E-Posta : emreaykoc@trakya.edu.tr

FAKÜLTE KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ayhangencler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika.

Prof. Dr. M. Engin SANAL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : enginsanal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sosyal Politika

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ZENGİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1140
TÜ E-Posta : gokhanzengin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yerel Yönetimler, Kentleşme, Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Selcen ALTINBAŞ UMUT

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : selcenaltinbas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emine Serap KURT

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1249
TÜ E-Posta : serapkurt@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : MUHASEBE, İÇ KONTROL, ENTEGRE RAPORLAMA, KURUMSAL RAPORLAMA, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Dr. Öğr. Üyesi Havva GÜLTEKİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : havvagultekin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Ekonometri, İstatistik

Fakülte Sekr. İbrahim YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1114
TÜ E-Posta : ibrahimyilmaz@trakya.edu.tr

Görev : Öğrenci Temsilcisi
TÜ E-Posta : melisozel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa KARAMAN

Görev : Kalite Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1336
TÜ E-Posta : mustafakaraman1@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Anayasa Hukuku, Parlamento, Genel Kamu Hukuku

Arş. Gör. Metehan KAPLAN

Görev : Kalite Temsilcisi
TÜ E-Posta : metehankaplan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kübra KARADAĞ

Görev : Kalite Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1402
TÜ E-Posta : kubrakaradag@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik

Bilg.İşl. Serkan ÖÇAL

Görev : Kalite Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1103
TÜ E-Posta : serkanocal@trakya.edu.tr

FAKÜLTE AKREDİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ayhangencler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika.

Prof. Dr. Burak GÜMÜŞ

Görev : Koordinatör
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1333
TÜ E-Posta : burakgumus@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Siyasal Kurumlar, Devlet Sistemleri, İç ve Dış Politika, Aleviler, De-Kemalizsayon

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Hakan AGUN

Görev : Koordinatör Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : bhakanagun@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Maliye Teorisi

Doç. Dr. Onur ÇETİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1230
TÜ E-Posta : onurcetin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : üretim yönetimi, lojistik yönetimi, kalite yönetimi.

Doç. Dr. Meltem Okur DİNÇSOY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : meltemokurdincsoy@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Makro İktisat, Büyüme ve Gelişme İktisadı, Karşılaştırmalı Ekonomiler

Dr. Öğr. Üyesi Emre AYKOÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1311
TÜ E-Posta : emreaykoc@trakya.edu.tr

Görev : Üye
TÜ E-Posta : mevsimcaglacengiz@trakya.edu.tr

Görev : Üye
TÜ E-Posta : sedakaragoz@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. İbrahim YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1114
TÜ E-Posta : ibrahimyilmaz@trakya.edu.tr

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Ayhan UÇAK

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : ayhanucak@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Makro Ekonomi

Fakülte Sekr. İbrahim YILMAZ

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1114
TÜ E-Posta : ibrahimyilmaz@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Serkan ÖÇAL

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1103
TÜ E-Posta : serkanocal@trakya.edu.tr

GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ VERİ İZLEME KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay AKDOĞAN

Görev : Bölüm Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1237
TÜ E-Posta : cagatayakdogan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Pazarlama iletişimi, tüketici davranışları, nöropazarlama, reklam

Arş. Gör. Melek Busem ÖZTEKİN

Görev : Bölüm Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1336
TÜ E-Posta : mbusemoztekin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elvin DİNLER KISAÇTUTAN

Görev : Bölüm Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1350
TÜ E-Posta : elvindinler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Genç İşsizlik, İşsizlik, Emek Piyasası

Dr. Öğr. Üyesi Emre AYKOÇ

Görev : Bölüm Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1311
TÜ E-Posta : emreaykoc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇAVDAR

Görev : Bölüm Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1132
TÜ E-Posta : fatihcavdar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mali Hukuk, Uluslararası Vergilendirme, Vergi Denetimi

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya TEMELLİ

Görev : Bölüm Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : sureyyadal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yoksulluk, Ekonometrik Yöntemler, Fırsat Eşitsizliği, Kayıt Dışı İşgücü

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : Bölüm Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Ekonomik Gelişme, Kalkınma Ekonomisi, Bölgesel Kalkınma, İktisadi Düşünce, İktisat Tarihi

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ FAKÜLTE TEMSİLCİLERİ

Prof. Dr. Selda ÇAĞLAR

Görev : Engelsiz Üniversite Birim Temsilcisi (Akademik)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1328
TÜ E-Posta : scaglar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, İdare hukuku

Bilg.İşl. Ceyda DURSUN

Görev : Engelsiz Üniversite Birim Temsilcisi (İdari)
Telefon : 0 (284) 235 18 57
TÜ E-Posta : ceydadursun@trakya.edu.tr