FAKÜLTEMİZDE ÖĞRENCİ BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASINDA BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN KALDIRILARAK MUTLAK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE GEÇİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Fakültemiz Fakülte Kurulu’nun 15.06.2017 Tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan 01 nolu karar ve Üniversitemiz Senatosunun 12.07.2017 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan 05 numaralı karar ile Fakültemizde 2017-2018 Eğitim Öğretim Güz yarıyılından başlamak üzere öğrenci notunun hesaplanmasında ”Bağıl  Değerlendirme Sistemi” yerine “Mutlak Değerlendirme Yöntemi’nin (ara sınav notunun %40’ı ,yarıyıl sonunda alınan notun %60’ı alınarak yarıyıl sonu başarı notu 60 olacak şekilde uygulanmasına ve yine Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin 23/c maddesindeki harfli notların katsayılarının aynı kalması koşulu ile uygulanmasına) uygulanmasına karar verilmiştir.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

                                                                                                                                                            İİBF DEKANLIĞI

Bu içerik 09.08.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 6888 kez okundu.