Akademik Kadro

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER

Görev : ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (Bölüm Başkanı)
ÇALIŞMA EKONOMİSİ (Anabilim Dalı Başkanı)
ÇALIŞMA EKONOMİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ayhangencler@trakya.edu.tr

Prof. Dr. M. Engin SANAL

Görev : YÖNETIM VE ÇALIŞMA PSIKOLOJISI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YÖNETIM VE ÇALIŞMA PSIKOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : enginsanal@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Murat ÇİFTÇİ

Görev : YÖNETIM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJISI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YÖNETIM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1127
TÜ E-Posta : muratciftci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aytül ÇOLAK

Görev : İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : aytulcolak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Yeliz YEŞİL

Görev : ÇALIŞMA EKONOMİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : yelizyesil@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif HACISALİHOĞLU

Görev : ÇALIŞMA EKONOMİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (286) 235 71 51 » Dahili : 1129
TÜ E-Posta : elifhacisalihoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elvin DİNLER KISAÇTUTAN

Görev : YÖNETIM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1350
TÜ E-Posta : elvindinler@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad HACITAHİROĞLU

Görev : YÖNETIM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : kursadhacitahiroglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Betül ORAKÇILAR

Görev : İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : betulorakcilar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Metehan KAPLAN

Görev : İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : metehankaplan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mevsim Çağla CENGİZ

Görev : ÇALIŞMA EKONOMİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mevsimcaglacengiz@trakya.edu.tr

EKONOMETRİ

Prof. Dr. Adil OĞUZHAN

Görev : EKONOMETRİ (Bölüm Başkanı)
İSTATİSTİK ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İSTATİSTİK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : adiloguzhan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Kenan TERZİOĞLU

Görev : YÖNEYLEM ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YÖNEYLEM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : kenanterzioglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nurcan METİN

Görev : YÖNEYLEM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nurcanmetin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ayşegül İşcanoğlu ÇEKİÇ

Görev : İSTATİSTİK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : aysegulcekic@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya TEMELLİ

Görev : YÖNEYLEM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : sureyyadal@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KOLDERE AKIN

Görev : İSTATİSTİK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1122
TÜ E-Posta : yaseminkoldere@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Havva GÜLTEKİN

Görev : İSTATİSTİK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : havvagultekin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kübra KARADAĞ

Görev : YÖNEYLEM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1402
TÜ E-Posta : kubrakaradag@trakya.edu.tr

İKTİSAT

Prof. Dr. İsmail Sadi UZUNOĞLU

Görev : İKTİSAT (Bölüm Başkanı)
İKTISAT POLITIKASI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İKTISAT POLITIKASI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1221
TÜ E-Posta : isadiuzunoglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Görev : İKTISADI GELIŞME VE ULUSLARARASI İKTISAT ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İKTISADI GELIŞME VE ULUSLARARASI İKTISAT ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1220
TÜ E-Posta : aaytac@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayhan UÇAK

Görev : İKTISAT TEORISI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İKTISAT TEORISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : ayhanucak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Erhan ATAY

Görev : İKTISAT TARIHI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İKTISAT POLITIKASI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : erhanatay@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : İKTISADI GELIŞME VE ULUSLARARASI İKTISAT ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Meltem Okur DİNÇSOY

Görev : İKTISADI GELIŞME VE ULUSLARARASI İKTISAT ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : meltemokurdincsoy@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nural YILDIZ

Görev : İKTISAT POLITIKASI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : ynural@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Caner EKİZCELEROĞLU

Görev : İKTISADI GELIŞME VE ULUSLARARASI İKTISAT ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : canerekizceleroglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Zümrüt BOYACIOĞLU

Görev : İKTISADI GELIŞME VE ULUSLARARASI İKTISAT ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1214
TÜ E-Posta : ezboyacioglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esma TUNALI ARDA

Görev : İKTISAT TEORISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : esmatunali@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma CESUR

Görev : İKTISAT TEORISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1218
TÜ E-Posta : fatmacesur@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÖZKAN

Görev : İKTISAT POLITIKASI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : leventozkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Fahriye Füsun TUNCER MÜHÜRDAROĞLU

Görev : İKTISADI GELIŞME VE ULUSLARARASI İKTISAT ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : fusuntuncer@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Orkun AKTAÇ

Görev : İKTISAT POLITIKASI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1246
TÜ E-Posta : orkunaktac@trakya.edu.tr

İŞLETME

Prof. Dr. Kıymet TUNCA ÇALIYURT

Görev : İŞLETME (Bölüm Başkanı)
MUHASEBE VE FINANSMAN ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MUHASEBE VE FINANSMAN ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : kiymetcaliyurt@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Agah Sinan ÜNSAR

Görev : YÖNETIM VE ORGANIZASYON ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YÖNETIM VE ORGANIZASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1226
TÜ E-Posta : sinanunsar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fatma LORCU

Görev : SAYISAL YÖNTEMLER ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
SAYISAL YÖNTEMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatmalorcu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emel YILDIZ

Görev : KOOPERATIFÇILIK ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
KOOPERATIFÇILIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1223
TÜ E-Posta : emelyildiz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nevin ÜZEREM

Görev : ÜRETIM YÖNETIMI VE PAZARLAMA ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÜRETIM YÖNETIMI VE PAZARLAMA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nevinaltug@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Serdar ACAR

Görev : TICARET HUKUKU ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TICARET HUKUKU ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1238
TÜ E-Posta : serdaracar1@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÇETİN

Görev : TURIZM VE OTELCILIK İŞLETMECILIĞI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÜRETIM YÖNETIMI VE PAZARLAMA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1230
TÜ E-Posta : onurcetin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Engin DEMİREL

Görev : MUHASEBE VE FINANSMAN ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1232
TÜ E-Posta : edemirel@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Eyüp ÇETİN

Görev : SAYISAL YÖNTEMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1231
TÜ E-Posta : eyupcetin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İlknur KUMKALE

Görev : YÖNETIM VE ORGANIZASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1229
TÜ E-Posta : ilknurkumkale@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Süleyman Gökhan GÜNAY

Görev : MUHASEBE VE FINANSMAN ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1224
TÜ E-Posta : gokhangunay@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hilal ÖZEN

Görev : ÜRETIM YÖNETIMI VE PAZARLAMA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 52
TÜ E-Posta : hilalozen@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İlke ORUÇ

Görev : YÖNETIM VE ORGANIZASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1236
TÜ E-Posta : ilkeoruc@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İlknur TAŞTAN BOZ

Görev : YÖNETIM VE ORGANIZASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : ilknurtastan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Selin KÜÇÜKKANCABAŞ

Görev : ÜRETIM YÖNETIMI VE PAZARLAMA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1235
TÜ E-Posta : selink@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Seyhan Bilir GÜLER

Görev : YÖNETIM VE ORGANIZASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1225
TÜ E-Posta : seyhanguler@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özgür TAŞDEMİR

Görev : SAYISAL YÖNTEMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1252
TÜ E-Posta : ozgurtasdemir@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hüsnü BOZDOĞAN

Görev : MUHASEBE VE FINANSMAN ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1205
TÜ E-Posta : husnubozdogan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Çağatay AKDOĞAN

Görev : ÜRETIM YÖNETIMI VE PAZARLAMA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1237
TÜ E-Posta : cagatayakdogan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emine Serap KURT

Görev : MUHASEBE VE FINANSMAN ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1249
TÜ E-Posta : serapkurt@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Seda KARAGÖZ ZEREN

Görev : TURIZM VE OTELCILIK İŞLETMECILIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1216
TÜ E-Posta : sedakaragoz@trakya.edu.tr

MALİYE

Prof. Dr. Özlem ÖZKIVRAK

Görev : MALİYE (Bölüm Başkanı)
MALİYE TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1323
TÜ E-Posta : ozlemozkivrak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Abdülkadir IŞIK

Görev : MALİYE TEORİSİ (Anabilim Dalı Başkanı)
MALİYE TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1303
TÜ E-Posta : abdulkadirisik@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Umut AKDUĞAN

Görev : MALİ İKTİSAT (Anabilim Dalı Başkanı)
MALİ İKTİSAT (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1505
TÜ E-Posta : umutakdugan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aykut TAVŞANCI

Görev : MALI HUKUK ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MALI HUKUK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1324
TÜ E-Posta : aykuttavsanci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Hakan AGUN

Görev : BÜTÇE VE MALI PLANLAMA ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
BÜTÇE VE MALI PLANLAMA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : bhakanagun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇAVDAR

Görev : MALI HUKUK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1132
TÜ E-Posta : fatihcavdar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk TEKİN

Görev : MALİYE TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : selcuktekin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Nesrin CANDAN

Görev : MALİYE TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1343
TÜ E-Posta : nesrincandan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mikail PEHLİVAN

Görev : MALİYE TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mikailpehlivan@trakya.edu.tr

Raşit GÜLTEKİN

Görev : MALI HUKUK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : rasitgultekin@trakya.edu.tr

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Prof. Dr. Berkan DEMİRAL

Görev : SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (Bölüm Başkanı)
KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1332
TÜ E-Posta : berkandemiral@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Aytekin GELERİ

Görev : SIYASET VE SOSYAL BILIMLER ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
SIYASET VE SOSYAL BILIMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1338
TÜ E-Posta : aytekingeleri@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mahmut GÜLER

Görev : KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : mahmutguler@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nalan DEMİRAL

Görev : YÖNETIM BILIMLERI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YÖNETIM BILIMLERI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nalandemiral@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Selda ÇAĞLAR

Görev : HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1328
TÜ E-Posta : scaglar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmed Baran DURAL

Görev : SIYASET VE SOSYAL BILIMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1334
TÜ E-Posta : abarandural@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Burak GÜMÜŞ

Görev : SIYASET VE SOSYAL BILIMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1333
TÜ E-Posta : burakgumus@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Cemile Arıkoğlu ÜNDÜCÜ

Görev : SIYASET VE SOSYAL BILIMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cemileunducu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Deniz Eroğlu UTKU

Görev : SIYASET VE SOSYAL BILIMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : denizeroglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emre AKCAGÜNDÜZ

Görev : YÖNETIM BILIMLERI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emreakcagunduz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ZENGİN

Görev : KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1140
TÜ E-Posta : gokhanzengin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Sabri ÇELİKYAY

Görev : HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1329
TÜ E-Posta : hcelikyay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÖZSOY

Görev : YÖNETIM BILIMLERI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1327
TÜ E-Posta : muzafferozsoy@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rengül EKİZCELEROĞLU

Görev : HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1341
TÜ E-Posta : rengulekizceleroglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gökben DEMİRBAŞ

Görev : KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gokbendemirbas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet DURGUT

Görev : YÖNETIM BILIMLERI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1336
TÜ E-Posta : mehmetdurgut@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Melek Busem EKEN

Görev : SIYASET VE SOSYAL BILIMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1336
TÜ E-Posta : mbusemoztekin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa KARAMAN

Görev : HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1336
TÜ E-Posta : mustafakaraman1@trakya.edu.tr

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Prof. Dr. Sibel TURAN

Görev : ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Bölüm Başkanı)
SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sturan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fahri TÜRK

Görev : ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1305
TÜ E-Posta : fahriturk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emre AYKOÇ

Görev : DEVLETLER HUKUKU ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
DEVLETLER HUKUKU ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1311
TÜ E-Posta : emreaykoc@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sibel KAVUNCU

Görev : ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1310
TÜ E-Posta : skavuncu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim KAMİL

Görev : SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1317
TÜ E-Posta : ibrahimkamil@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selcen ALTINBAŞ UMUT

Görev : ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : selcenaltinbas@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serap YOLCU YAVUZ

Görev : ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1312
TÜ E-Posta : serapyolcu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emirhan KAYA

Görev : ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emirhankaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Tolga ERDEM

Görev : ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1350
TÜ E-Posta : tolgaerdem@trakya.edu.tr