Akademik Kadro

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER

Görev : ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (Bölüm Başkanı)
ÇALIŞMA EKONOMİSİ (Anabilim Dalı Başkanı)
ÇALIŞMA EKONOMİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ayhangencler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika.

Prof. Dr. M. Engin SANAL

Görev : YÖNETIM VE ÇALIŞMA PSIKOLOJISI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YÖNETIM VE ÇALIŞMA PSIKOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : enginsanal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sosyal Politika

Doç. Dr. Murat ÇİFTÇİ

Görev : YÖNETIM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJISI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YÖNETIM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1127
TÜ E-Posta : muratciftci@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sosyal Politika, Demografi, Çalışma Ekonomisi, Sosyal Güvenlik, Sosyal ve Sağlık Hizmetler, Şehir ve Bölge Planlama

Dr. Öğr. Üyesi Aytül ÇOLAK

Görev : İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : aytulcolak@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : sosyal politika

Dr. Öğr. Üyesi Elif HACISALİHOĞLU

Görev : ÇALIŞMA EKONOMİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (286) 235 71 51 » Dahili : 1129
TÜ E-Posta : elifhacisalihoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sosyal Politika, Çalışma Yaşamında Dönüşümler

Dr. Öğr. Üyesi Elvin DİNLER KISAÇTUTAN

Görev : YÖNETIM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1350
TÜ E-Posta : elvindinler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Genç İşsizlik, İşsizlik, Emek Piyasası

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad HACITAHİROĞLU

Görev : YÖNETIM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : kursadhacitahiroglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sosyal Politika, Çalışma Ekonomisi, Güvenlik,Terör.

Arş. Gör. Betül ORAKÇILAR

Görev : İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : betulorakcilar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Metehan KAPLAN

Görev : İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : metehankaplan@trakya.edu.tr

EKONOMETRİ

Prof. Dr. Adil OĞUZHAN

Görev : EKONOMETRİ (Bölüm Başkanı)
İSTATİSTİK ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İSTATİSTİK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : adiloguzhan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İstatistik, Ekonometri, Yöneylem

Doç. Dr. Mehmet Kenan TERZİOĞLU

Görev : YÖNEYLEM ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YÖNEYLEM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : kenanterzioglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Ekonometri, İstatistik, Aktüerya Bilimleri, Risk Yönetimi ve Finans

Prof. Dr. Nurcan METİN

Görev : YÖNEYLEM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nurcanmetin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Panel veriler, Nitel bağımlı değişkenli modeller

Dr. Öğr. Üyesi Havva GÜLTEKİN

Görev : İSTATİSTİK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : havvagultekin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Ekonometri, İstatistik

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya TEMELLİ

Görev : YÖNEYLEM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : sureyyadal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yoksulluk, Ekonometrik Yöntemler, Fırsat Eşitsizliği, Kayıt Dışı İşgücü

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KOLDERE AKIN

Görev : İSTATİSTİK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1122
TÜ E-Posta : yaseminkoldere@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kübra KARADAĞ

Görev : YÖNEYLEM ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1402
TÜ E-Posta : kubrakaradag@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik

İKTİSAT

Prof. Dr. İsmail Sadi UZUNOĞLU

Görev : İKTİSAT (Bölüm Başkanı)
İKTISAT POLITIKASI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İKTISAT POLITIKASI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1221
TÜ E-Posta : isadiuzunoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İktisat, Finans, Para - Banka

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Görev : İKTISADI GELIŞME VE ULUSLARARASI İKTISAT ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İKTISADI GELIŞME VE ULUSLARARASI İKTISAT ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1220
TÜ E-Posta : aaytac@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : ULUSLARARASI EKONOMİ, ULUSLARARASI FİNANS, DIŞ TİCARET, DÖVİZ PİYASALARI, GİRİŞİMCİLİK

Prof. Dr. Ayhan UÇAK

Görev : İKTISAT TEORISI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İKTISAT TEORISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : ayhanucak@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Makro Ekonomi

Prof. Dr. Erhan ATAY

Görev : İKTISAT TARIHI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İKTISAT POLITIKASI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : erhanatay@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : AB,Ek. Entegrasyonlar,Yenilenebilir Enerji Ek.

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : İKTISADI GELIŞME VE ULUSLARARASI İKTISAT ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Ekonomik Gelişme, Kalkınma Ekonomisi, Bölgesel Kalkınma, İktisadi Düşünce, İktisat Tarihi

Doç. Dr. Ebru Zümrüt BOYACIOĞLU

Görev : İKTISADI GELIŞME VE ULUSLARARASI İKTISAT ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1214
TÜ E-Posta : ezboyacioglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kalkınma, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları, Turizm Ekonomisi

Doç. Dr. Meltem Okur DİNÇSOY

Görev : İKTISADI GELIŞME VE ULUSLARARASI İKTISAT ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : meltemokurdincsoy@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Makro İktisat, Büyüme ve Gelişme İktisadı, Karşılaştırmalı Ekonomiler

Doç. Dr. Nural YILDIZ

Görev : İKTISAT POLITIKASI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : ynural@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Makro iktisat, Tarım Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi

Dr. Öğr. Üyesi Alican UMUT

Görev : İKTISAT POLITIKASI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1248
TÜ E-Posta : alicanumut@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Makroekonomi

Dr. Öğr. Üyesi Caner EKİZCELEROĞLU

Görev : İKTISADI GELIŞME VE ULUSLARARASI İKTISAT ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : canerekizceleroglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İktisat, Emtia Piyasaları, Uluslararası Ticaret, Bilgi ekonomisi

Dr. Öğr. Üyesi Esma TUNALI ARDA

Görev : İKTISAT TEORISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : esmatunali@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Finans

Dr. Öğr. Üyesi Fatma CESUR

Görev : İKTISAT TEORISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1218
TÜ E-Posta : fatmacesur@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Makro İktisat, Para Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÖZKAN

Görev : İKTISAT POLITIKASI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : leventozkan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İktisat Politikası, Para Politikası, Parasal Aktarım Kanalları

Arş. Gör. Fahriye Füsun TUNCER MÜHÜRDAROĞLU

Görev : İKTISADI GELIŞME VE ULUSLARARASI İKTISAT ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : fusuntuncer@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Orkun AKTAÇ

Görev : İKTISAT POLITIKASI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1246
TÜ E-Posta : orkunaktac@trakya.edu.tr

İŞLETME

Prof. Dr. Kıymet TUNCA ÇALIYURT

Görev : İŞLETME (Bölüm Başkanı)
MUHASEBE VE FINANSMAN ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MUHASEBE VE FINANSMAN ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : kiymetcaliyurt@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : muhasebe, denetim, kurumsal yönetim, bağımsız denetim, iç denetim, vergi hukuku, ticaret hukuku, kurumsal sosyal sorumluluk, suistimal inceleme

Prof. Dr. Agâh Sinan ÜNSAR

Görev : YÖNETIM VE ORGANIZASYON ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YÖNETIM VE ORGANIZASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1226
TÜ E-Posta : sinanunsar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, ORGANİZASYONEL DAVRANIŞ.

Prof. Dr. Fatma LORCU

Görev : SAYISAL YÖNTEMLER ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
SAYISAL YÖNTEMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatmalorcu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Çok amaçlı karar verme,

Prof. Dr. Nevin ÜZEREM

Görev : ÜRETIM YÖNETIMI VE PAZARLAMA ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÜRETIM YÖNETIMI VE PAZARLAMA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nevinaltug@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Pazarlama iletişimi, Tüketici Davranışı

Doç. Dr. Emel YILDIZ

Görev : KOOPERATIFÇILIK ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
KOOPERATIFÇILIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1223
TÜ E-Posta : emelyildiz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Makro İktisat, Ekonomik Büyüme, Kalkınma İktisadı

Doç. Dr. Onur ÇETİN

Görev : TURIZM VE OTELCILIK İŞLETMECILIĞI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÜRETIM YÖNETIMI VE PAZARLAMA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1230
TÜ E-Posta : onurcetin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : üretim yönetimi, lojistik yönetimi, kalite yönetimi.

Doç. Dr. Serdar ACAR

Görev : TICARET HUKUKU ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TICARET HUKUKU ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1238
TÜ E-Posta : serdaracar1@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Hukuku, Sigorta Hukuku, Ekonomik Yaptırımlar

Prof. Dr. Engin DEMİREL

Görev : MUHASEBE VE FINANSMAN ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1232
TÜ E-Posta : edemirel@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sermaye Piyasaları, Uluslararası Finans, Portföy Yönetimi

Prof. Dr. Hilal ÖZEN

Görev : ÜRETIM YÖNETIMI VE PAZARLAMA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 52
TÜ E-Posta : hilalozen@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Dijital Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama, Dijital Sağlık Hizmetleri, Pazarlama Araştırmaları

Prof. Dr. İlknur KUMKALE

Görev : YÖNETIM VE ORGANIZASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1229
TÜ E-Posta : ilknurkumkale@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Yönetim

Prof. Dr. Süleyman Gökhan GÜNAY

Görev : MUHASEBE VE FINANSMAN ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1224
TÜ E-Posta : gokhangunay@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Finans, portföy yönetimi, işletme finansı, türev ürünleri, uluslararası finans, kurumsal yönetim, risk sermayesi, risk yönetimi, sürdürülebilirlik

Doç. Dr. Emine Serap KURT

Görev : MUHASEBE VE FINANSMAN ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1249
TÜ E-Posta : serapkurt@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : MUHASEBE, İÇ KONTROL, ENTEGRE RAPORLAMA, KURUMSAL RAPORLAMA, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Doç. Dr. İlke ORUÇ

Görev : YÖNETIM VE ORGANIZASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1236
TÜ E-Posta : ilkeoruc@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İlknur TAŞTAN BOZ

Görev : YÖNETIM VE ORGANIZASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : ilknurtastan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Yönetim

Doç. Dr. Selin KÜÇÜKKANCABAŞ

Görev : ÜRETIM YÖNETIMI VE PAZARLAMA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1235
TÜ E-Posta : selink@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : pazarlama

Doç. Dr. Seyhan Bilir GÜLER

Görev : YÖNETIM VE ORGANIZASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1225
TÜ E-Posta : seyhanguler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Çalışma Yaşamında Kadın, Örgüt Kuramları, Örgüt Kültürü

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay AKDOĞAN

Görev : ÜRETIM YÖNETIMI VE PAZARLAMA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1237
TÜ E-Posta : cagatayakdogan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Pazarlama iletişimi, tüketici davranışları, nöropazarlama, reklam

Dr. Öğr. Üyesi Özgür TAŞDEMİR

Görev : SAYISAL YÖNTEMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1252
TÜ E-Posta : ozgurtasdemir@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Cebir ve Sayılar Teorisi

Öğr. Gör. Hüsnü BOZDOĞAN

Görev : MUHASEBE VE FINANSMAN ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1205
TÜ E-Posta : husnubozdogan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Muhasebe, Finansman

Arş. Gör. Songül YILDIZ

Görev : YÖNETIM VE ORGANIZASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : songulyildiz@trakya.edu.tr

MALİYE

Prof. Dr. Özlem ÖZKIVRAK

Görev : MALİYE (Bölüm Başkanı)
MALİYE TEORİSİ (Anabilim Dalı Başkanı)
MALİYE TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1323
TÜ E-Posta : ozlemozkivrak@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Maliye Teorisi

Doç. Dr. Umut AKDUĞAN

Görev : MALİ İKTİSAT (Anabilim Dalı Başkanı)
MALİ İKTİSAT (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1505
TÜ E-Posta : umutakdugan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk TEKİN

Görev : BÜTÇE VE MALI PLANLAMA ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
MALİYE TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1342
TÜ E-Posta : selcuktekin@trakya.edu.tr

Görev : MALI HUKUK ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Raşit GÜLTEKİN

Görev : MALI HUKUK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : rasitgultekin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mali Hukuk, Gümrük Hukuku, Uluslararası Ticaret

Dr. Öğr. Üyesi Aykut TAVŞANCI

Görev : MALI HUKUK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1324
TÜ E-Posta : aykuttavsanci@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Vergi Hukuku, Türk Vergi sistemi

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Hakan AGUN

Görev : BÜTÇE VE MALI PLANLAMA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : bhakanagun@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Maliye Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇAVDAR

Görev : MALI HUKUK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1132
TÜ E-Posta : fatihcavdar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mali Hukuk, Uluslararası Vergilendirme, Vergi Denetimi

Öğr. Gör. Dr. Nesrin CANDAN

Görev : MALİYE TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1343
TÜ E-Posta : nesrincandan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Maliye Teorisi

Arş. Gör. İbrahim CANBELDEK

Görev : BÜTÇE VE MALI PLANLAMA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ibrahimcanbeldek@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mikail PEHLİVAN

Görev : MALİYE TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mikailpehlivan@trakya.edu.tr

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Prof. Dr. Berkan DEMİRAL

Görev : SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (Bölüm Başkanı)
KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1332
TÜ E-Posta : berkandemiral@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları

Prof. Dr. Aytekin GELERİ

Görev : SIYASET VE SOSYAL BILIMLER ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
SIYASET VE SOSYAL BILIMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1338
TÜ E-Posta : aytekingeleri@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Suç Araştırmaları, Suç Önleme, Kriminoloji, Organize Suçlar, Güvenlik Çalışmaları

Prof. Dr. Mahmut GÜLER

Görev : KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : mahmutguler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kentleşme, Çevre Bilimleri, Yerel Yönetimler, mahalli idareler

Prof. Dr. Nalan DEMİRAL

Görev : YÖNETIM BILIMLERI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
YÖNETIM BILIMLERI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nalandemiral@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kamu Yönetimi

Prof. Dr. Selda ÇAĞLAR

Görev : HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1328
TÜ E-Posta : scaglar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, İdare hukuku

Prof. Dr. Ahmed Baran DURAL

Görev : SIYASET VE SOSYAL BILIMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 52 » Dahili : 1334
TÜ E-Posta : abarandural@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yakın Dönem Türk Siyasal Hayatı, Türk Sosyoloji Tarihi, Çağdaş Siyasal İdeolojiler, Türk Düşünce Tarihi

Prof. Dr. Burak GÜMÜŞ

Görev : SIYASET VE SOSYAL BILIMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1333
TÜ E-Posta : burakgumus@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Siyasal Kurumlar, Devlet Sistemleri, İç ve Dış Politika, Aleviler, De-Kemalizsayon

Prof. Dr. Cemile ARIKOĞLU ÜNDÜCÜ

Görev : SIYASET VE SOSYAL BILIMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cemileunducu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : siyasal partiler, kadın, siyasal rejimler, terörizm, Avrupalılaşma, asker-sivil iliş.

Doç. Dr. Deniz Eroğlu UTKU

Görev : SIYASET VE SOSYAL BILIMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51
TÜ E-Posta : denizeroglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Uluslararası göç, İltica politikaları, kitlesel akınlar, Siyasi karar alma mekanizmaları, Siyasi karar alma süreçleri

Dr. Öğr. Üyesi Gökben DEMİRBAŞ

Görev : YÖNETIM BILIMLERI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gokbendemirbas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kent Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ZENGİN

Görev : KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1140
TÜ E-Posta : gokhanzengin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yerel Yönetimler, Kentleşme, Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Sabri ÇELİKYAY

Görev : HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1329
TÜ E-Posta : hcelikyay@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : ANAYASA HUKUKU, İNSAN HAKLARI HUKUKU

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÖZSOY

Görev : YÖNETIM BILIMLERI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1327
TÜ E-Posta : muzafferozsoy@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sosyal Politika, İnsan Kaynakları Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Rengül EKİZCELEROĞLU

Görev : HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1341
TÜ E-Posta : rengulekizceleroglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Seda ÖZKAN

Görev : HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sedaozkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet DURGUT

Görev : YÖNETIM BILIMLERI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1336
TÜ E-Posta : mehmetdurgut@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Melek Busem ÖZTEKİN

Görev : SIYASET VE SOSYAL BILIMLER ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1336
TÜ E-Posta : mbusemoztekin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Melike ORÇİN

Görev : HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : melikeorcin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa KARAMAN

Görev : HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1336
TÜ E-Posta : mustafakaraman1@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Anayasa Hukuku, Parlamento, Genel Kamu Hukuku

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Prof. Dr. Sibel TURAN

Görev : ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Bölüm Başkanı)
SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sturan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Prof. Dr. Fahri TÜRK

Görev : ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1305
TÜ E-Posta : fahriturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Orta Asya, Türkiye-Orta Asya Ülkeleri İlişkileri, Türk Dış Politikası, Türk Kültür Dış Politikası, Türk-Alman İlişkileri

Dr. Öğr. Üyesi Emre AYKOÇ

Görev : DEVLETLER HUKUKU ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
DEVLETLER HUKUKU ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1311
TÜ E-Posta : emreaykoc@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim KAMİL

Görev : SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1317
TÜ E-Posta : ibrahimkamil@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : siyasi tarih,balkanlar,dış politika,diplomasi tarihi

Prof. Dr. Sibel KAVUNCU

Görev : ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1310
TÜ E-Posta : skavuncu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Selcen ALTINBAŞ UMUT

Görev : ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : selcenaltinbas@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serap YOLCU YAVUZ

Görev : ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1312
TÜ E-Posta : serapyolcu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Siyasal Yaşamı, Türk Dış Politikası

Arş. Gör. Dr. Emirhan KAYA

Görev : ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emirhankaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Tolga ERDEM

Görev : ULUSLARARASI SİYASET ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1350
TÜ E-Posta : tolgaerdem@trakya.edu.tr