İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM (7+1)


İşletmede Mesleki Eğitim Hakkında

       2021’de yürürlüğe giren, teorik ve uygulamalı karma program olarak ifade edilen 7+1 eğitim sistemi, genel not ortalaması 2,50 ve üzerinde olan öğrencilerin talep etmeleri halinde “İşletmede Mesleki Eğitim” dersi kapsamında 14 hafta boyunca zorunlu mesleki uygulama yapabilecekleri bir uygulamadır. 8. yarıyılda yapılan bu uygulama ile mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin çalışma hayatını yakından tanımaları, teorik bilgilerin uygulamada nasıl gerçekleştiğini yaşayarak öğrenmelerini amaçlamaktadır. Bu sayede iş hayatına girmede pratik kazanmayı ve eksiklerini görmelerini ve geliştirmelerini hedeflemektedir.    

 

2023-2024 Yılı BAHAR Yarıyılı 7+1 İşletmede Mesleki Eğitim 

       
7+1 İşletmede Mesleki Eğitim Fakültemizde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri ile  Maliye Bölümlerinde uygulanmaktadır.

İşletmede Mesleki Eğitime katılacak öğrenciler, iş yerlerini bularak en geç  16 Şubat 2024 Tarihine kadar İşyeri Uygulama Eğitimi Sözleşmesini onaylatıp, SGK'dan alacakları sağlık provizyonu belgesi ile birlikte Fakültemize (damlafermanci@trakya.edu.tr) teslim etmek zorundadırlar. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

2023-2024 Yılı Bahar 7+1 İşletmede Mesleki Eğitim 19 Şubat 2024 - 07 Haziran 2024 Tarihleri arasında yapılacaktır.


İşletmede Mesleki Eğitime ilişkin işlem süreci açıklanan takvimin altında verilmektedir. Öğrencilerimizin işlem sürecini dikkatli bir şekilde okuyarak süreci yürütmeleri gerekmektdir.   

 

Sağlık Provizyonu Belgesini almak için; www.turkiye.gov.tr e-devlet web uygulamasına giriş yaparak SGK Kurumu altında Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler kategorisindeki SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) bağlantısını tıklayarak provizyon çıktısını alabilirsiniz.İşyeri bulmak için https://www.yetenekkapisi.org/   https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ 

veya trakyakariyer.org web adreslerini takip edebilirsiniz!


İşletmede Mesleki Eğitim ile ilgili gerekli belgelere aşağıdaki eklerden ulaşabilirsiniz.


2023-2024 Bahar Dönemi İşletmede Mesleki Eğitim Takvimi

 

15 Ocak 2024
26 Ocak 2024

Ön başvuruların alınması.

05 Şubat 2024
09 Şubat 2024

GNO 2,5'in üzerinde olan öğrenciler mesleki eğitim yapacağı işletmeleri tespit ederek ekli listede atanan danışmanlarından ön onay almak için iletişime geçerler.
İşletmede Mesleki Eğitim için işyeri bulamayan öğrenciler aşağıda süreç kısmındaki 6 no’lu maddede belirtilen hususlara göre hareket edeceklerdir.

12 Şubat 2024
16 Şubat 2024

Ders kayıt haftasında GNO'su 2,5'in üzerinde bulunan öğrenciler uygulamaya gidebilmeleri için İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM ve BİTİRME PROJESİ Derslerini Birlikte Seçmek Zorundadır.

29 Ocak 2024
16 Şubat 2024

Öğrenciler, buldukları ve danışmanlarından ön onay aldıkları işletmeler ile imzalayacakları sözleşmelerini ve SGK provizyonlarını damlafermanci@trakya.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

19 Şubat 2024

İşletmede Mesleki Eğitim Başlar
İşe başlama bildirim formunu damlafermanci@trakya.edu.tr adresine göndermeyi unutmayınız!

ARA SINAV

Fakülte tarafından belirlenen tarihlerde RAPORLARINI sunar ve denetlenirler.
Raporlarınızı MS Team Üzerinden danışmanınıza sunacaksınız!

07 Haziran 2024

İşletmede Mesleki Eğitim Sona Erer

10 Haziran 2024
28 Haziran 2024

İlan edilen sınav tarihinin son gününe kadar danışmana teslim edilen İşletmede Mesleki Eğitim Defteri ve İşletmede Mesleki Eğitim Formu, danışman tarafından değerlendirilerek Final notu verilir.


 

 Lüften danışmanlarınızı listeden bularak irtibata geçiniz. Eğer listede isminiz yok ise bölüm başkanınız ile iletişime geçiniz!

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DANIŞMAN LİSTESİ  İşletmede Mesleki Eğitim Süreci ve Gerekli Formlar

T.C. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşyeri Uygulaması Yönergesi kapsamında İşyeri Mesleki Eğitimin yapılmasında nasıl bir süreç izleneceği ve buna yönelik hangi formların doldurulması gerektiğine yönelik akışı açıklamaktadır.

İşletmede Mesleki Eğitim Dersi İşlem Süreci

 1. 15-26 Ocak 2024 tarihleri arasında İşletmede Mesleki Eğitim yapmak amacıyla başvuru dilekçesi doldurularak Fakülte Staj Bürosunda Damla FERMANCI’ya mesai saati bitimine kadar teslim edilmelidir. (02 No’lu Öğrenci Talep ve Sorumluluk Beyan Dilekçesi)
 2. 12 Ocak 2024 tarihinde öğrencilerin danışmanları belirlenmiş olacak, öğrenciler danışmanları ile irtibata geçerek mesleki eğitim yapacakları işyerlerini belirleyip bu işyerlerinin uygun olup olmadığı konusunda görüş alacaklardır.
 3. Danışmanları belli olan öğrenciler için, öğretim üyeleri tarafından Microsoft TEAMS üzerinde ekip oluşturacaklardır.
 4. 29 Ocak 2024 – 16 Şubat 2024 tarihleri arasında öğrenciler 03 No’lu İşyeri Uygulama Talep Formu ve 04 No’lu İşyeri Eğitimi Sözleşmesinden iki adet çıktı alarak işyerlerine onaylatıp danışman öğretim üyesine elden teslim etmelidir. İşyerinin istemi halinde 09 No’lu Fakültemizde İşletmede Mesleki Eğitim uygulandığına ilişkin belge onaylandıktan sonra işyerine verilir. 10 No’lu Öğrenci Sorumluluk Beyanı öğrenci tarafından doldurulup imzalanarak danışmana teslim edilmelidir.
 5. Öğrenciler, 29 Ocak 2024 – 16 Şubat 2024 tarihleri arasında Sağlık Provizyonu Belgesini Fakülte Staj Bürosunda Damla FERMANCI’ya mail yolu ile (damlafermanci@trakya.edu.tr)  göndereceklerdir.
 6. 12 Şubat 2024 – 16 Şubat 2024 tarihleri arasında 06 No’lu Ders Kayıt Formunu Fakülte Staj Bürosunda Damla FERMANCI’ya teslim ederek 7+1 İşletmede Mesleki Eğitim’den yararlanan öğrencilerin ders kayıtları bu form ile öğrenci işleri tarafından manuel yapılacaktır. 7+1 den yararlanmayan öğrenciler ise ders kayıtlarını kendileri önceden olduğu gibi online yapacaklardır. 

  7+1 sisteminden yararlanmak üzere başvurmuş ancak eğitim yapabileceği işyeri bulamayan öğrencilerin bu haktan vazgeçtiklerini belirten 12 No’lu dilekçeyi doldurarak 08 Şubat 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar elden ya da mail yoluyla (imzalı taranmış belge olarak) damlafermanci@trakya.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilerin ders kayıt işlemlerini online olarak ders kayıt haftası içinde tamamlamaları gerekmektedir.

 7. 19 Şubat 2024 tarihinde İşletmede Mesleki Eğitim başlar.
 8. 19 Şubat 2024 tarihinde 05 No’lu İşe Başlama Bildiri Formu, Mesleki Eğitim yapılan işyerince kaşe ve imzalanarak onaylandıktan sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı (0284) 235 73 63 numaralı faksına ya damlafermanci@trakya.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.
 9. İşletmede Mesleki Eğitim süresi içinde rahatsızlanarak rapor alan kişiler bu durumlarını Fakülte Staj Bürosunda Damla FERMANCI’ya telefon ya da e-posta ile bildirmelidir.
 10. Ara Sınav: İşletmede Mesleki eğitim yapılan süreye ilişkin yapılanları İşletmede Mesleki Eğitim defterine işlenmiş olarak, öğrencinin danışmanı tarafından Microsoft TEAMS’te oluşturulan ekibe dosya olarak yüklemelidir. Danışman öğrencinin göndermiş olduğu dosyayı inceleyerek 07 No’lu İşletmede Mesleki Eğitim Değerlendirme Formunu doldurmalıdır.
 11. Öğrenci mesleki eğitim sürecine devam eder.  
 12. 07 Haziran 2024 tarihinde İşletmede Mesleki Eğitim sona erer.
 13. 10 Haziran 2024 – 28 Haziran 2024 tarihleri arasında, öğrencilerin daha önce doldurmaya başladığı 11 No’lu İşletmede Mesleki Eğitim Defterini tamamlayarak danışmana teslim eder. Bu tarihler arasında 08 No’lu İşletmede Mesleki Eğitim Formu'nu kapalı zarf içinde danışmana teslim etmelidir.
 14. Danışman 11 No’lu İşletmede Mesleki Eğitim Defterini değerlendirerek öğrencinin durumunu değerlendirerek final notu olarak sisteme girmelidir.

 

  İşletmede Mesleki Eğitim dersi ile ilgili gerekli formlar ekte bulunmaktadır.

İşletmede Mesleki Eğitim dersi alacak olan öğrenci, ilgili öğretim dönemi başlamadan önce gerekli evrakları tamamlayarak Fakülte Staj Bürosunda Damla FERMANCI’ya eksiksiz olarak teslim etmelidir.


 

Ek Dosyalar
Bu içerik 08.11.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 9579 kez okundu.