ÖĞRENCİLERİMİZİN SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLARI HAKKINDA DUYURU


1-) Fakültemiz öğrencilerinin sınav sonuçlarına var ise itirazlarını ders notunun ilgili öğretim elemanı tarafından otomasyon sisteminde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 1 hafta içerisinde fakültemiz web sayfasından indirerek(öğrencilerin dolduracakları formlar kısmında bulunmaktadır.)veya öğrenci işleri servisinden alacakları not itiraz formlarını doldurarak Fakültemiz Dekanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. Süresinde verilmeyen itiraz dilekçeleri işleme konulmayacaktır.

Sınav itiraz fomuna ulaşmak için tıklayınız.

2-) Eğitim ve Öğretimi Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından(TUZEM), sınavları Zorunlu Ortak Servis Dersleri Koordinatörlüğü tarafından  yapılan ZAİ102 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi,ZTD102 Türk Dili ve ZYD102 Yabancı Dil derslerinin   sınav sonuçlarına itirazlar (sınav sonuçlarının otomasyon sistemine girilip resmi olarak ilanından itibaren 1 hafta)süresi içinde Fakültemiz Dekanlığı'na yapılması  gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan itirazlar için verilen dilekçeler değerlendirilmek üzere üst yazı ekinde EBYS  sistemi üzerinden Zorunlu Ortak Servis Dersleri Koordinatörlüğü’ne gönderilmektedir. Süresinde yapılmayan itiraz dilekçeleri işleme konulmayacaktır. İtiraz dilekçeleri fakültemiz web sayfasından indirilerek alınabilmekte veya öğrenci işleri servisinden alınabilmektedir.

3-) Üniversite alan dışı derslerin (Üniversite Seçimlik Dersler) sınavlarına yapılan itirazlar( süresi içerisinde yapılması koşulu ile)bir dilekçe ile ders hangi birimden alınıyor ise ilgili birime üst yazı ile bildirilmek üzere Fakültemiz Dekanlığı'na yapılması gerekmektedir.

4-) Üniversite Alan Dışı Dersler kategorisinde olup, Eğitim Öğretimi Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından(TUZEM)yapılan (Kariyer planlaması vb.gibi) yapılan derslerin sınav sonuçlarına itirazlar yönetmelikte belirtilen yasal süreler içerisinde öğrencilerin bizzat başvurusu ile Trakya Üniversitesi Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne(Enstitüler binası) yapılması gerekmektedir.

Öğrencilerimizin sınav sonuçlarına yapacakları itirazları yasal sürelerinde ve yukarıda belirtilen hususlar dahilinde ilgili birimlere yapmaları önemle duyurulur.

 

                                                                                                             DEKANLIK

                                                                                                          21.02.2017

Bu içerik 21.02.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 14342 kez okundu.