FAKÜLTE KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ayhangencler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika.

Prof. Dr. M. Engin SANAL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : enginsanal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sosyal Politika

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ZENGİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1140
TÜ E-Posta : gokhanzengin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yerel Yönetimler, Kentleşme, Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Selcen ALTINBAŞ UMUT

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : selcenaltinbas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emine Serap KURT

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1249
TÜ E-Posta : serapkurt@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : MUHASEBE, İÇ KONTROL, ENTEGRE RAPORLAMA, KURUMSAL RAPORLAMA, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Dr. Öğr. Üyesi Havva GÜLTEKİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : havvagultekin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Ekonometri, İstatistik

Fakülte Sekr. İbrahim YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1114
TÜ E-Posta : ibrahimyilmaz@trakya.edu.tr

Görev : Öğrenci Temsilcisi
TÜ E-Posta : melisozel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa KARAMAN

Görev : Kalite Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1336
TÜ E-Posta : mustafakaraman1@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Anayasa Hukuku, Parlamento, Genel Kamu Hukuku

Arş. Gör. Metehan KAPLAN

Görev : Kalite Temsilcisi
TÜ E-Posta : metehankaplan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kübra KARADAĞ

Görev : Kalite Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1402
TÜ E-Posta : kubrakaradag@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik

Bilg.İşl. Serkan ÖÇAL

Görev : Kalite Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1103
TÜ E-Posta : serkanocal@trakya.edu.tr