İşletme Bölümü

İşletme Bölümü, yakın tarihte kurulmuş olmasına karşın, işleyişi ve ilişkileri ile gelişen ve değişen dünyada, çağdaş dünyanın gereksinimlerine karşılık verebilecek bir oluşum içindedir.

Günümüz dünyasında; bütüncül düşünebilme ve insan ilişkileri kurabilme nitelikleri gelişmiş, girişimci, yaratıcı, yenilikçi yöneticilerin yönetiminde bulunan, nitelikli (doğru işi tanımlayabilen, tanımladığı işlerin doğru yapılmasını sağlayabilen ve/veya doğru yapabilen) insanlardan oluşan örgütlerin etkin olacağı; böylesi örgütlere sahip olan ülkelerinde çağdaş dünyada etken olacağı düşüncesini temel hareket noktası alan, İşletme Bölümü; · uzman, dinamik, kendilerini sürekli geliştirme ve yenileme arayışında olan, paylaşımcı ve öğrencileriyle işbirliğine yatkın, ülkesi, kurumu ve öğrencileri ile bütünleşmiş öğretim elemanları, öğrenirken üretmeyi ve üretirken öğrenmeyi hedefleyen kendilerini 21.yüzyıla yön verecek şekilde hazırlayan, gelecek yaşamın kendileri ve kendi çabaları tarafından biçimleneceğinin farkında olan, akademik çalışmalarda; birbirleriyle ve mezunlarla, diğer sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesinde etken rol yüklenen öğrencileri, değişime açık ve esnek, sürekli kendini yenileyebilecek ve geliştirebilecek bir düzenleme ve içerikle hazırlanan eğitim öğretim programı aracılığı ile bu düşüncenin gerekliliklerini yerine getirmeyi kendisine görev olarak üstlenmiştir.
 

Bölüm Başkanı

:

Prof.Dr.K.Derman KÜÇÜKALTAN

Bölüm Başkan Yardımcısı

:

Yrd.Doç.Dr.Emel YILDIZ

Bölüm Başkan Yardımcısı

:

Yrd.Doç.Dr.Nevin ALTUĞ

Adres

:

Trakya Üniversitesi

   

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

   

İşletme Bölümü

   

22030 Edirne

   

TURKİYE

Telefon

:

(284) 235 71 51

Fax

:

(284) 235 73 63

E-mail

 

 

:

 

 

dermankucukaltan@trakya.edu.tr

naltug2002@yahoo.com

@yahoo.com

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2068 kez okundu.