ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ FAKÜLTE TEMSİLCİLERİ

Prof. Dr. Selda ÇAĞLAR

Görev : Engelsiz Üniversite Birim Temsilcisi (Akademik)
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1328
TÜ E-Posta : scaglar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Meriç KARAGÖZLER

Görev : Engelsiz Üniversite Birim Temsilcisi (Akademik)
TÜ E-Posta : merickaragozler@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Ceyda DURSUN

Görev : Engelsiz Üniversite Birim Temsilcisi (İdari)
Telefon : 0 (284) 235 18 57 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ceydadursun@trakya.edu.tr